Pracownicy administracji i obsługi
1. Dębowska Bożenna- sprzątaczka
2. Ignaczak Leszek- konserwator
3. Jakubowski Marek- kierownik gospodarczy
4. Janicka Lucyna- samodzielny referent
5. Jaworska Halina- sprzątaczka
6. Kaczmarek Danuta- kucharka
7. Krupiński Jan- konserwator
8. Kucharska Magdalena- sprzątaczka
9. Kurpińska Zdzisława woźna
10. Lerka Marta- główny księgowy
11. Mikołajczyk Grażyna- sprzątaczka
12. Mirecka Joanna- sprzątaczka
13. Pawłowska Jolanta- sprzątaczka
14. Węclewska Jadwiga- sprzątaczka
15. Wiśniewska Joanna- sekretarz szkoły
16. Włodarczyk Katarzyna- sprzątaczka
17. Wojciechowski Zbigniew- konserwator
18. Zamożniewicz Barbara- pomoc kuchenna

separator