Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna 2016/2017

Lp. Nauczyciel- nauczany przedmiot

1. Bakalarz Joanna- język niemiecki, nauczyciel wspierający

2. Biadun Marcin- wychowanie fizyczne

3. Balicka Karolina- biologia

4. Drzeń Iwona- historia, wiedza o społeczeństwie

5. Fortuna Daniel- wychowanie fizyczne

6. Frątczak Wacława- język polski

7. Gieraga Renata- religia

8. Gołębiowska Agnieszka- wychowanie fizyczne

9. Gołębiowski Ryszard- informatyka

10. Gural Emilia- psycholog

11. Janaszkiewicz Jolanta- geografia

12. Jaskuła Ewa- historia, język polski

13. Karwowska Urszula- chemia

14. Kłobska Joanna- język angielski

15. Kosińska Edyta- matematyka, nauczyciel wspierający

16. Kowalczyk Agnieszka- bibliotekarz, informatyka

17. Kowalczyk Iwona- język angielski

18. Kowalczyk Piotr- religia

19. Majdan Karolina- język niemiecki, nauczyciel wspierający

20. Marczewska Anna- muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

21. Matusiak Justyna- nauczyciel wspierający

22. Matyja Agnieszka- matematyka, doradztwo zawodowe

23. Miśkiewicz Tomasz- wychowanie fizyczne, nauczyciel wspierający

24. Ośniecka Aleksandra- historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

25. Pacyniak Elżbieta- matematyka, fizyka

26. Papka-Oczkowska Ala- bibliotekarz

27. Pietruszewska Bożena- matematyka

28. Piłacik Joanna- język polski

29. Puchalska Małgorzata- język angielski

30. Rogalska Joanna- język polski

31. Rutkowski Dariusz- wychowanie fizyczne

32. Rybak Izabela- fizyka

33. Sędzicka Joanna- pedagog

34. Andrzej Skawiński- religia

35. Sobieska-Jędruszczak Liliana- język polski

36. Świercz Anna- język niemiecki

37. Wieczorek Małgorzata- język niemiecki

38. Wyrzykowska Małgorzata- pedagog

39. Zielewska Ewa- zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka, mechatronika

separator