Instrukcja obsługi strony podmiotowej BIP

Szanowny Użytkowniku,

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • nagłówek z logo BIP (w lewym górnym rogu strony), które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami), oraz herb miasta.
 • menu przedmiotowe (zlokalizowane po lewej stronie) podzielone jest na grupy tematyczne, w których zawarte są informacje publiczne;
 • menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,
 • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych artykułach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu udostępnienia informacji w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakimi informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka - wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki)
 • menu dolne, które zawiera (od lewej):
  - Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
  - Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz najczęściej przeglądane dokumenty,
  - Archiwum, w którym umieszczone są usunięte z BIP artykuły,
  - Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału,

 • moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w BIP,

Nawigacja:

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.

Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Zgłaszanie uwag

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza prosimy o przesyłanie na adres [email protected].

 


Ilość odsłon: 2065
Dokument wytworzył(a): Bożena Pietruszewska
Wprowadził(a): Bożena Pietruszewska
Data publikacji: 2012-03-29 08:29
Ostatnia zmiana: 2015-10-09 08:38
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja instrukcji.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2015-10-09 08:38Wprowadził(a): Bożena PietruszewskaOpis zmian: Aktualizacja instrukcji.
Data: 2012-05-16 12:43Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu.
Data: 2012-05-16 12:41Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu.
Data: 2012-03-29 08:29Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Uzupełnienie
separator