Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Akty publicznoprawne szkół zatwierdza Rada Pedagogiczna w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są protokołowane i dostępne dla osób kompetentnych.


Rada Pedagogiczna zatwierdza:


- po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców plany pracy szkoły,
- wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
- innowacje, eksperymenty pedagogiczne w szkole,
- plany doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- plany pracy dydaktycznej,
- wewnątrzszkolne prawo.
 

Ilość odsłon: 1896
Dokument wytworzył(a): Ryszard Gołębiowski
Wprowadził(a): Bożena Wężyk
Data publikacji: 2011-12-30 12:10
Ostatnia zmiana: 2012-05-16 12:33
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do menu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-05-16 12:33Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu.
Data: 2011-12-30 12:10Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Uzupełnienie informacji
separator