Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry:

 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły
 • rejestr wypadków przy pracy
 • rejestr nauczania indywidualnego
 • rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
 • rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 • rejestr wydanych kart rowerowych

Ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły
 • księga uczniów
 • ewidencja wydanych świadectw
 • ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
 • ewidencja czasu pracy

Archiwa:

 • archiwum Gimnazjum nr 3 w Zgierzu - akta osobowe i dokumentacja płacowa
 • archiwum Gimnazjum nr 3 w Zgierzu - księgi arkuszy ocen

Ilość odsłon: 2005
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Bożena Wężyk
Data publikacji: 2011-12-27 13:39
Ostatnia zmiana: 2012-05-16 12:21
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do menu

Rejestr zmian - (2)
Data: 2012-05-16 12:21Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu
Data: 2012-05-16 12:19Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu.
Data: 2011-12-27 13:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator