Status prawny

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Zgierz.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Szkoła działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.
  • Uchwały Nr VI/62/99 Rady Miasta Zgierza z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów.
    Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/62/99 - Określenie obwodu szkolnego dla Gimnazjum Nr 3 w Zgierzu

Ilość odsłon: 2072
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Bożena Wężyk
Data publikacji: 2011-12-27 13:36
Ostatnia zmiana: 2012-05-16 12:08
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do menu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-05-16 12:08Wprowadził(a): Bożena WężykOpis zmian: Przeniesienie do menu.
Data: 2011-12-27 13:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator